Kommer for salg

Rogalandshus har boliger og prosjekter som er i avsluttende fase av planleggingen, men som ennå ikke er lagt ut for salg. Du kan likevel lese mer om disse og melde din interesse allerede nå.

Vi tar forbehold om at detaljer kan bli endret fram til prosjektene legges ut for salg.