Lokalt Engasjement

Rogalandshus AS er et lokalt foretak, med ansatte og eiere som bor fra Sandnes kommune i nord til Hå kommune i sør. Vi ser på lokalt engasjement mot barn/unge og eldre som særdeles viktig. Dette arbeidet ønsker vi å støtte og derfor er vi  støttespiller for flere idrettsforeninger og kulturelle organisasjoner.

Idretten er kanskje det viktigste oppvekstmiljøet et barn kan ha. Mange av disse klubbene drives mer eller mindre på frivillighet, og våre ansatte er selv en del av disse frivillige. Vi ser nytten og ønsker å bidra der vi kan.

Rogalandshus er engasjerte støttespillere for:

 

100% fagfolk

100% soliditet

100% trygghet

100% lokalt